DomůZahradaPoplatky za železniční dopravní cestu by měly být sníženy

Poplatky za železniční dopravní cestu by měly být sníženy

Poplatky za používání železniční dopravní cesty by od roku 2011 měly klesnout, což by znamenalo i pokles cen v osobní a nákladní železniční dopravě.
Vyplývá to z návrhu zákona o drahách z dílny ministerstva dopravy, který dnes schválil vládní kabinet. Podle návrhu by se ceny za služby a úhrady za použití železniční infrastruktury měly ve srovnání s rokem 2009 snížit v nákladní dopravě o 41,268 milionu. eur a v osobní dopravě na železnici o 15,054 milionu. eur. Celkově se poplatky za využití železniční dopravní cesty sníží o 56,322 milionu. eur. Mělo by to utvořit příznivé podmínky pro harmonizaci železniční dopravy a silniční dopravy a zároveň zvýšit předpoklad vstupu nových železničních podniků na slovenský dopravní trh.

„Výše současné úhrady za používání železniční sítě ve veřejné osobní železniné dopravě je 2,8krát vyšší než zpoplatnění v silniční osobní dopravě a v nákladní železniční dopravě 3krát vyšší než v nákladní silniční dopravě,“ zdůvodňuje v návrhu resort dopravy nutnost snížení poplatků za používání železnic. V tranzitu přes území Slovenska je rozdíl v těchto konkurenčních druzích dopravy ještě propastnější a v rámci Evropského společenství je úhrada dokonce jedna z nejvyšších. Vysokou cenu úhrady, a tím nedodržování evropské směrnice vyčítala SR i Evropská komise.

„V rámci koncepce zpoplatňování železniční dopravní cesty se v roce 2010 bude postupovat tak, jak dosud a od roku 2011 budou do úhrad za používání železniční infrastruktury zahrnuty pouze variabilní náklady spojené s provozem vlaků. Tímto se sníží náklady železničních nákladních a osobních dopravců,“ informuje dále ministerstvo dopravy. Stát podle uvedené koncepce a evropské směrnice bude hradit fixní náklady manažerovi infrastruktury, tedy Železnicím Slovenské republiky (ŽSR) od roku 2011. Nároky na krytí ztráty ze Smlouvy o provozování dráhy v roce 2010 budou zajištěny v rámci rozpočtu veřejné správy na příští rok. ŽSR předpokládají, že vykáží ve třech následujících letech ztrátu – v roce 2010 ve výši 263,256 milionu. eur, v roce 2011 by se měla prohloubit na 307,343 milionu. eur a v roce 2012 na 314,495 milionu. eur.

Ministr dopravy kromě toho na středeční jednání předložil i návrh zákona o dopravě na drahách, který rovněž kabinet schválil. Návrh zákona o dopravě na drahách počítá od roku 2011 s přesunem kompetencí ze státu na samosprávné kraje v objednávání dopravních služeb v regionální železniční dopravě. Do konce roku 2010 bude objednatelem železniční osobní dopravy v ČR nadále ministerstvo dopravy a také bude financovat ztráty z jejího provozování. „Od roku 2011 budou přesouvány prostředky na financování regionální železniční dopravy na samosprávné kraje z rozpočtové kapitoly ministerstva. Budou účelově vázány a uvolňovány pouze na objednané výkony,“ dodává resort dopravy. Objednatelem výkonů regionálních vlaků od roku 2011 budou samosprávné kraje.

Předpokládaná úhrada ztráty pro vlaky samosprávných krajů by měla být podle předběžných výpočtů v roce 2010 v částce 75,67 milionu. eur. V roce 2011, po zavedení nového systému zpoplatňování železniční infrastruktury, po odečtení fixních nákladů, které budou uhrazeny ze státního rozpočtu ŽSR, by měla úhrada ztráty za regionální vlaky činit 73,34 milionu. eur. Poplatek za použití železnic v roce 2011 se má snížit v osobní dopravě oproti roku 2010 o 16,4 milionu. eur. Úhrada ztráty pro regionální vlaky by měla v roce 2012 dosáhnout 75,25 milionu. eur a poplatek by měl klesnout o 15,5 milionu. eur. Oba návrhy zákonů mají kromě toho převzít třetí balíček pravidel v železniční dopravě, přijatý Evropskou unií. Návrh zákona o drahách má být účinný od 1. ledna 2010, s výjimkou části, která by měla začít platit od roku 2011. Návrh zákona o dopravě na drahách by měl vstoupit v platnost začátkem roku 2010.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek