DomůBydleníEuro nepřispělo ke zhoršení sociální situace občanů

Euro nepřispělo ke zhoršení sociální situace občanů

Přechod na novou měnu od úvodu letošního roku se negativně neprojevil na sociálně nejslabších skupinách obyvatelstva. Vyplývá to ze zprávy o zavedení eura a jeho dopadech na slovenskou společnost, která hodnotí první pololetí letošního roku.
„Na základě běžných průzkumů ústředí a úřadů práce lze konstatovat, že příjemci sociálních dávek a příspěvků neuvádějí zhoršení sociální situace, která by mohla být zapříčiněna v souvislosti s přechodem na euro,“ hodnotí situaci resort práce, sociálních věcí a rodiny. Pracovníci úřadů však při každodenním styku s klienty zaznamenávají, že občané i nadále přepočítávají a porovnávají částky v českých korunách a v eurech. Ministerstvo zároveň dodává, že nová měna byla bezproblémově přijata všemi skupinami klientů i sociální skupinou, které se dotýkají opatření sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately.

Negativní dopady globální finanční krize, které mají za následek zvýšení nezaměstnanosti a tím zhoršení sociální situace občanů, přitom podle závěrů zprávy nejsou ze strany klientů úřadů práce, sociálních věcí a rodiny připisovány přechodu na euro. „Klienti hodnotí přijetí eura pozitivně,“ doplňuje resort práce. Nová měna je podle závěrů zprávy v dnešní hospodářské situaci vnímána spíše jako faktor stabilizační a ne jako rizikový. „Na základě všech dostupných informací, je v současné době, ve stavu celosvětové krize silnější měna hodnocena jako příležitost k výhodnější koupěschopnosti slovenských občanů v porovnání s okolními zeměmi, které ještě měnu euro nepřijaly,“ konstatuje se ve zprávě.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek